Lekar

  • dr Ina Divjak
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: divjak.ina@dzns.rs

Rođena sam 1984. godine u Novom Sadu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Od 2015. godine sam radila u Domu zdravlja u Bačkom Petrovcu potom 2018. godine u Domu zdravlja u Odžaku u Službi opšte medicine kao i Službi hitne medicinske pomoći. Od decembra 2018. godine sam zaposlena u Službi kućnog lečenja Doma zdravlja „Novi Sad“.