Biohemičar

  • mr ph Irena Franković
  • specijalista medicinske biohemije

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnik Službe laboratorijske dijagnostike

Email: frankovic.irena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-828

Rođena sam 1977. godine u Sarajevu, gde sam završila osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekla u gimnaziji „Svetozar Marković“ u Subotici, prirodno-matematički smer 1996. godine. Farmaceutki fakultet (2004.g.) kao i specijalizaciju iz medicinske biohemije (2013.g.) završila sam u Beogradu. Od 2004.-2005. godine obavila sam pripravnički staž u Službi laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja „Novi Sad“Od 2005. godine – Zaposlena sam u stalnom radnom odnosu u Službi laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja „Novi Sad“ kao medicinki biohemičar u objektu Liman.