• dr Ivana Minaković

Rođena je 1989. godine u Sremskoj Mitrovici. Tokom studija obavila letnju školu iz oblasti Interne medicine na Klinici i u Centru za Kontinuiranu medicinsku edukaciju „Sečenov”, Prvi Moskovski Državni Univerzitet, Rusija. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,26 i iste godine položila državni ispit.

 U Domu zdravlja „Ruma”  radila je od 2016. do 2017. godine  kada prelazi u Dom zdravlja „Novi Sad”. Član je Lekarske komore Srbije i Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Govori engleski jezik.

Trenutno na specijalizaciji