Stomatolog

  • dr Ivana Ristić
  • specijalista paradontologije i oralne medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: ristic.ivana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-537

Timska sestra: Rada Vučković

Rođena sam 1976. godine u Novom Sadu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu, odsek stomatologije, u Novom Sadu 2002. godine. Završila sam specijalizaciju iz oblasti parodontologije sa oralnom medicinom 2010. godine u Novom Sadu. Član sam Stomatološke komore i Srpskog lekarskog društva.