• dr Ivana Tanasković Papić

Rođena je 1984. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a potom Medicinski fakultet.  Zaposlena je u Domu zdravlja ,,Novi Sad“ od 2015. godine kao lekar opšte medicine. Član je Lekarske komore Srbije.

Trenutno na specijalizaciji