Lekar

  • dr Ivona Tadić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: tadic.ivona@dzns.rs

Rođena sam u Somboru gde sam završila gimnaziju. Medicinski fakultet sam završila u Novom Sadu. Radila sam u Domu zdravlja u Beočinu u Službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći uključujući i terenske ambulante. Trenutno sam zaposlena u Službi kućnog lečenja Doma zdravlja „Novi Sad“.