Lekar specijalista

  • dr Jadranka Dragaš
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: dragas.jadranka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-543

Rođena sam 1963. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu opšti smer sam završila u Osijeku. Medicinski fakultet sam završila u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz radioogije. Radim u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao specijalista radiolog.