Izabrani lekar

  • dr Jasmina Jelić Medić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: medic.d.jasmina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-755

Timska sestra: Ljubica Vasić

Rođena je 1980. godine u Novom Sadu. Osnovne studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u NovomSadu. Tokom studiranja, kao autor više naučnih radova, je aktivno učestvovala i prisustvovala na međunarodnim kongresima studenata medicine. Takođe je bila jedan od koordinatora naprojektima TBH – Teddy bear hospital (projekat namenjen deci) i IMSCNS – International Medical Student’s Congres in Novi Sad.

Po završtku  studija medicine radila je kao porodični lekar u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ – Vrbas, u Ambulanti Bačko Dobro Polje, a potom u Službi hitne medicinske pomoći u Vrbasu. Od 2015. godine zaposlena je u Domu zdravlja “Novi Sad“ u službi opšte medicine i trenutno radi u Dispanzeru Liman.

Član je Lekarske komore Vojvodine, i aktivno učestvuje u programima kontinuirane medicinske edukacije. Trenutno pohađa specijalisticke studije na Fakultetu tehnickih nauka, modu i Menadžment u zdravstvu. Udata je, mama jedne devojčice.