Zdravstveni saradnik

  • socijalni radnik Jasminka Ugarković
  • zdravstveni saradnik

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: ugarkovic.jasminka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-561