Lekar

  • dr Jasna Aćimović
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: acimovic.jasna@dzns.rs

Rođena je 1976. godine. Završila srednju medicinsku školu u Zemunu, pa potom Medicinski fakultet u Novom Sadu. Radila je u Službi opšte medicine i u Službi zdravstvene zaštite radnika. Radni odnos zasnovala u martu 2005.godine. Trenutno radi u Službi kućnog lečenja.