Izabrani lekar

  • dr Jelena Arsenović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: arsenovic.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-239

Timska sestra: Snežana Jerković

Rođena je 1980. godine u Novom Sadu. Osnovne studije medicine završila je 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nakon završetka studija radila je u Domu zdravlja “Ada” kao lekar opšte medicine, a nakon toga u Službi hitne medicinske pomoći takođe u Adi. Od 2014. godine je zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” na radnom mestu doktora medicine u odeljenju Bistrica Službe opšte medicine.