Izabrani lekar

  • dr Jelena Horvat
  • doktor medicine

Email: horvat.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/821-027

Timska sestra: Nadica Mrjanović

Rođena u Somboru 1981, god. gde je završila i Srednju medicinsku školu “dr Ružica Rip“. Medicinski Fakultet je završila u Novom Sadu 2009. god. Radila je u službi HMP u DZ “Bač” od 2009. do 2014. godine. U Domu Zdravlja “Novi Sad” je zaposlena od 2014 godine. Radila je u odeljenjima Kovilj, Šangaj i Veternik u kojem je i danas.

Trenutno na specijalizaciji