Lekar

  • dr Jelena Lučić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Email: lucic.jelena@dzns.rs

Rođena je 1984. godine. Osnovno obrazovanje je stekla u OŠ „Žarko Zrenjanin“, srednje stručno obrazovanje, smer pedijatrijska sestra tehničar, stiče u srednjoj medicinskoj školi „7. April“, takođe u Novom Sadu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je završila 2012. godine. U toku studiranja je bila član naučne sekcije. Autor je radova iz oblasti dečije ortopedije sa kojima je učestvovala na međunarodnom kongresu. Od 01.06.2013. zaposlena je u Domu zdravlja Novi Sad, najpre u Službi opšte medicine. Od septembra meseca 2015. godine radi kao lekar u Službi kućnog lečenja.