• dr Jelena Mirković

Rođena je u Sarajevu, 1990. godine. Završila je gimnaziju „ Jovan Cvijić „ u Modriči 2009. godine sa odličnim uspehom i proglašena je za učenika generacije. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu. U februaru 2016. godine je diplomirala sa prosečnom ocenom 9.80. Od februara 2017. godine je zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad. Član je Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Govori engleski i nemački jezik.

Trenutno na specijalizaciji