Izabrani lekar

  • dr Jelena Putnik
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: putnik.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-802

Timska sestra: Snežana Rajačić