Lekar specijalista

  • dr Jelena Radić
  • specijalista interne medicine

Interna medicina

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: radic.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-439, 021/4879-432

Rođena sam 1979. godine u Šapcu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine. U Domu zdravlja „Novi Sad“ sam zaposlena od 2007. godine, najpre kao lekar opšte prakse da bih zvanje specijaliste interne medicine stekla 2017. godine, od kada i radim u Odeljenju interne medicine Službe za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu. Član sam Srpskog lekarskog društva-DLV od 2007. godine.