Lekar specijalista

  • dr Jelena Rebić
  • specijalista oftalmolog

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: rebic.jelena@dzns.rs

Telefon:

Biografija