Lekar specijalista

  • dr Jelena Strajnić
  • specijalista orl

Otorinolaringologija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: strajnic.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-481

Rođena sam u Novom Sadu 1977. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu univerziteta u Novom Sadu 2006. godine. Zasnovala radni odnos u Domu zdravlja “Novi Sad“ 01.07.2007. godine. Radila sam u ambulantama Doma zdravlja “Novi Sad“: Sr.Karlovcima, objektu Jug Bogdan i u objektu na Limanu IV gde i trenutno radim.