Lekar specijalista

  • dr Jelena Strajnić
  • specijalista orl

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: strajnic.jelena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-272

Biografija

Rođena sam u Novom Sadu 1977. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu univerziteta u Novom Sadu 2006. godine. Zasnovala radni odnos u Domu zdravlja “Novi Sad“ 01.07.2007. godine. Radila sam u ambulantama Doma zdravlja “Novi Sad“: Sr.Karlovcima, objektu Jug Bogdan i u objektu na Limanu IV gde i trenutno radim.