Izabrani lekar

  • dr Jovana Avakumović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Email: avakumovic.jovana@dzns.rs

Duže odsustvo