Lekar

  • dr Jovana Bašić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: basic.jovana@dzns.rs

Rođena sam 1982. god. u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu sam završila u Somboru, a studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala sam 2011. godine. Nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita radila sam u Domu zdravlja ,,Mladen Stojanović,, u Bačkoj Palanci-služba opšte medicine, pa u Službi kućnog lečenja u istom domu zdravlja. Član sam lekarske komore i Srpskog lekarskog društva.