Izabrrani lekar

  • dr Jovana Ilić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kovilj,

Adresa: Svetozara Miletića 5, Kovilj,

Email: ilic.jovana@dzns.rs

Telefon: 021/2988-104

Timska sestra: Dragica Bjelić