Izabrani lekar

  • dr Jovana Lažetić
  • doktort medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: lazetic.jovana@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 105