Izabrani lekar

  • dr Jovana Mirković
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Veternik,

Adresa: Kralja Aleksandra 67, Veternik,

Email: mirkovic.jovana@dzns.rs

Telefon: 021/821-027

Rođena 1991. godine u Novom Sadu. 2017. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,30. Od 2017. godine je zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“. Radi na radnom mestu doktor medicine. Član je Društva Lekara Vojvodine Srpskog Lekarskog Društva i Lekarske komore Srbije.