Izabrani lekar

  • dr Julkica Nićin
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: nicin.julkica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-519

Timska sestra: Tijana Bulatović-Vujinović

Rođena 1967. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicnskom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine. Specijalističke studije je završila 1999. godine i stekla zvanje lekar specijalista opšte medicine. Od 1994. godine do 1995. godine radila u Domu zdravlja “Beočin“, ambulanta Čerević kao doktor medicine. Od 1995. do 1998. godine je radila kao doktor medicine u Domu zdravlja “Novi Sad“, dispanzer Sremski Karlovci. Od 1998. do 2001. godine radila je u dispanzer Petrovaradin kao lekar specijalista opšte medicine. Od 2001. do 2004. godine obavljala je funkciju šefa dispanzera i upravnika objekta Sremska Kamenica, a od 2004. godine do oktobra 2016. šefa dispanzera i upravnika objekta dispanzer Petrovaradin. Od oktobra 2016. radi u dispanzeru ,,Bulevar“ kao specijalista opšte medicine. Završila veći broj kurseva od kojih bi istakla: Kurs Family medicine, Salzburg, u organizaciji AAF. Udata i ima dvoje dece. Član je Lekarske komore Srbije.