Izabrani lekar

  • dr Karolina Jovanović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: jovanovic.karolina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-246

Timska sestra: Daniela Tresiglavić