Izabrani lekar

  • dr Katarina Anišić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bukovac,

Adresa: Karađorđeva 190, Bukovac,

Email: anisic.katarina@dzns.rs

Telefon: 021/826-013

Timska sestra: Dragica Dulić

Rođena je 1989. godine u Novom Sadu. Nosilac je dve Vukove diplome, iz osnovne škole i gimnazije. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2014. godine. Još tokom studija krenula je da se bavi naučnoistraživačkim radom. Objavljuje radove na nacionalnim i internacionalnim kongresima kao i u naučnim časopisima. Trenutno je na doktorskim studijama, odsek – klinička istraživanja. Član je Lekarske komore Srbije. Govori engleski i španski jezik.