Stomatolog

  • dr Katarina Benja Nemet
  • specijalista ortopedije vilica

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: benja.katarina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-253

Timska sestra: Ivana Pašić