Patronažna sestra

  • vms Kristina Nedeljković

Služba patronaže

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnica Službe patronaže

Email: nedeljkovic.kristina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-822

Rođena je 1983. godine u Šibeniku, R Hrvatska. Zvanje medicinske sestre je stekla u srednjoj medicinskoj školi „Draginja Nikšić“ u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je 2010. godine u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu 2010. godine, gde 2017. godine završetkom specijalističkih studija stiče zvanje strukovne medicinske sestre specijaliste iz oblasti javnog zdravlja. U periodu od 2003-2005. godine je radila u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. Od 2005. godine zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“. U oktobru 2012. godine je imenovana na fukciju načelnika Službe polivalentne patronaže. Autor je nekolicine stručnih radova. Od 2013. godine je rukovodilac projekta „Majčino mleko – najbolja hrana“, „Stop zarazi“ i „Zaštiti me, vakciniši me“ i “Samokorntrola krvnog pritiska”.

Od 2015. godine je član posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za unapređenje rada polivalentne patronaže u Srbiji. Od 2018. godine je član Republičke stručne komisije Programa podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi dece. Član je Skupštine Crvenog krsta Novi Sad za mandatni period 2018.-2022. godine. Od 2022. godine je sertifikovani instruktor masaže beba IAIM programa. Udata je i majka dvoje dece.