Lekar specijalista

  • Ksenija Mrđen
  • specijalista radiolog

Radiologija

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: mrdjen.ksenija@dzns.rs

Telefon: