Lekar specijalista

  • Ksenija Mrđen
  • specijalista radiolog

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: mrdjen.ksenija@dzns.rs

Telefon:

Biografija