Biohemičar

  • dr med. Ksenija Škorić
  • specijalista kliničke biohemije

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: skoric.ksenija@dzns.rs

Telefon:

Rođena 1966. god. u Novom Sadu. Osnovnu školu sam završila u Novom Sadu, kao i srednju prirodno matematičku gimnaziju „J.J.Zmaj“. Medicinski fakultet (1991.g) i specijalizaciju iz kliničke biohemije (2001.g) završila sam u Novom Sadu. Zaposlena sam u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 1995. god. u službi opšte medicine, a od 1998. godine u Službi laboratorijske dijagnostike. Od 2004.g. obavljala sam funkciju šefa laboratorija objekta Novo Naselje i objekta J.J.Zmaj. Bila sam član Stručnog saveta Doma zdravlja“Novi Sad“. Vodila sam edukativne radionice za SZRV. Pisala sam veći broj radova, kao autor i koautor za domaće i međunarodne kongrese medicinske biohemije. Od 2014. do 2019. godine sam obavljala funkciju načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.