Izabrani lekar

  • dr Ksenija Vujanović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: vujanovic.ksenija@dzns.rs

Telefon: 021/4879-802

Timska sestra: Katica Čanković

Rođena 1975. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet završila u Novom Sadu. Radila 2003. godine u Dom zdravlja Beočin a 2005. godine prešla u Dom zdravlja Novi Sad (Služba medicine rada, ambulanta Liman). Udata, troje dece.