Psiholog

  • dipl. Ljiljana Živković Bajić
  • diplomirani psiholog

Psihologija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: bajic.ljiljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-472

Rodjena sam 1965. godine u Novom Sadu. Nakon završene Gimnazije u Sremskim Karlovcima, upisala sam Filozofski fakultet – Odsek za Psihologiju u Novom Sadu 1984. godine. Diplomirala sam u martu 1989. godine. U novosadskom Domu zdravlja zaposlena sam kao Psiholog od februara 1996. godine, u službi za Specijalističko-konsultativnu delatnost. Edukovala sam se u primeni Racionalno Emocionalno Bihejvioralne psihoterapije (REBT) u Novom Sadu, kao i u primeni neuropsihološke dijagnostike u Beogradu, a prisustvovala sam stručnim seminarima iz forenzičke psihologije, psihologije uspeha, kao i seminaru „Integracija parcijalnih saznanja u praksi procene ličnosti“, koji su održani u Beogradu.