Izabrani stomatolog

  • dr Ljubica Pavlović-Trifunović
  • specijalista dečije preventivne stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad, Serbia,

Email: pavlovic.ljubica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-254

Timska sestra: Anna Tordaj