• dr Ljubomir Mandić
  • specijalista oralne hirurgije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: mandic.ljubomir@dzns.rs

Telefon: 021/4879-415

Timska sestra: Jelica Savić