Lekar specijalista

  • dr Maja Dekić
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: dekic.maja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-731

Rođena sam u Brčkom. Medicinski fakultet sam završila u Novom Sadu 1999. godine i time stekla zvanje doktora medicine. Stručni ispit sam položila 2000. godine. U Domu zdravlja „Novi Sad“ sam radila u Službi medicine rada, a potom u Službi opšte medicine kao izabrani lekar. Započela sam specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije 2015.godine, koju sam završila 2019.godine i od tada obavljam poslove specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Učestvovala sam u radu pod nazivom ,,Specifičnosti dijabetesne dijete na klinikama u Novom Sadu u odnosu na prevenciju i terapiju ateroskleroze“ na prvom Kongresu jugoslovenskog udruženja za borbu protiv ateroskleroze (maja 2001.godine u Subotici). Na Prvom kongresu internacionalne akademije za ishranu i starenje, u Parizu od 29-30. juna 2001. godine sam učestvovala kao koautor rada ,,Potrebe i mogućnosti za praćenje ishrane u gerontološkim centrima“, kao i u apstraktu pod nazivom ,,Odstupanja sadržaja masti u mleku i mlečnim proizvodima“ na prvom Međunarodnom simpozijumu ,,Hrana u 21. veku“(14.-17.novembra 2001.godine u Subotici). Završila sam edukaciju psihoterapijskog pravca- transakciona analiza; TA 101, TA 201, TA 202 (od oktobra 2010.godine do oktobra 2013.godine) i stekla zvanje praktičar transakcione analize.