Izabrani lekar

  • dr Maja Majstorović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Email: majstorovic.maja@dzns.rs

Telefon: 021/4790-588

Timska sestra: Mitra Vujić