Lekar

  • dr Maja Radovanov
  • specijalista opšte medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: GSP,

Adresa: Bulevar kneza Miloša 1, Novi Sad,

Email: radovanov.maja@dzns.rs

Telefon: 021/4896-690

Timska sestra: Stojanka Popadić

Rođena je 1971. godine u Novom Sadu. Osnovne studije medicine, diplomske akademske studije – master iz oblasti interne medicine i specijalizaciju iz opšte medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2005. godine.