Lekar specijalista

  • dr Maja Škrbić
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: skrbic.maja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-724

Rođena sam 1972. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u Vrbasu. Medicinski fakultet, kao i specijalizaciju iz radiologije sam završila u Novom Sadu. Nakon završetka Medicinskog fakulteta, radila sam kao lekar opšte prakse u Zdravstvenom centru Vrbas, a 2002. godine prelazim u Dom zdravlja “Novi Sad”. Udata sam, majka dvoje dece.