Izabrani lekar

  • dr Marija Ilin
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: ilin.marija@dzns.rs

Telefon: 021/4879-743

Timska sestra: Mileva Pušin

Rođena 1966. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet završila 21.06.1995. godine. Trenutno završava specijalizaciju opšte medicine. Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad“ od 17.01.2000. godine.