Izabrani lekar

  • dr Marija Kovač
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kisač,

Adresa: Slovačka 49, Kisač,

Email: kovac.marija@dzns.rs

Telefon: 021/827-286

Timska sestra: Anna Hlavač

Rođena sam 1961. godine. Medicinsku školu – smer opšta medicinska sestra završila sam u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala sam 1.07.1986. godine. U radni odnos stupila sam 15.02.1988.g. u M.C. „Veljko Vlahović“ Vrbas. U Domu zdravlja Novi Sad u ambulanti u Kisaču počela sam da radim 1994.g. Specijalizaciju opšte medicine završila sam 26.05.2004.g. Živim u Kisaču i majka sam troje dece.