Lekar specijalista

  • dr Marija Maksimović
  • specijalista oftalmolog

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad,

Email: maksimovoic.marija@dzns.rs

Telefon: 021/4879-815; 021/4879-819

Timska sestra: Sanja Končar, Telefon: 021/4879-814

Biografija

Rođena 1967. godine u Beočinu. Specijalista oftalmologije Doma zdravlja „Novi Sad“, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika. Doktor medicine 1995, Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalista oftalmologije 2005. godine Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za očne bolesti u Novom Sadu.