Lekar specijalista

  • dr Marija Maksimović
  • specijalista oftalmolog

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: maksimovoic.marija@dzns.rs

Telefon: 021/4879-815; 021/4879-819

Timska sestra: Danka Bogovac

Rođena 1967. godine u Beočinu. Specijalista oftalmologije Doma zdravlja „Novi Sad“, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika. Doktor medicine 1995, Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalista oftalmologije 2005. godine Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za očne bolesti u Novom Sadu.