Lekar specijalista

  • dr Marija Polc
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: polc.marija@dzns.rs

Telefon:

Rođena sam 1967. godine. Srednju medicinsku školu sam zavšila u Somboru,diplomirala i završila i specijalizacijiu iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U Domu Zdravlja Novi Sad sam zaposlena od 2000. godine, a u specijalističkoj službi na odeljenju RTG dijagnostike od 2002. godine do danas.