• dr Milan Abazović

Rodjen je 1982. godine u Bijelom Polju. Gimnaziju, prirodno-matematički smer je završio u Novoj Varoši, a Medicinski fakultet u Kragujevcu. Od marta 2011. godine je zaposlen u Domu zdravlja “Nova Varoš” na poslovima izabranog lekara, terenskog lekara i lekara Hitne Pomoći. Od januara 2015. godine je povremeno dežurao na Internom, grudnom odeljenju,kao i Koronarnoj jedinici IOOB Uzice u Novoj Varoši. Od oktobra 2015. godine je zaposlen u Domu zdravlja “Novi Sad”, na mestu izabranog lekara.

Trenutno na specijalizaciji