Izabrani lekar

  • dr Milan Ilić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: ilic.milan@dzns.rs

Telefon: 021/4879-582

Timska sestra: Silvana Grgurović

Rođen je u Zagrebu 1982 godine. Medicinski fakultet u Novom Saduje završio 2010 godine. U Domu Zdravlja „Novi Sad“ radim od januara 2012 godine u Službi opšte medicine.