Izabrani stomatolog

  • dr Milana Babić Kuzmanovski
  • doktor stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Rumenka,

Adresa: Oslobođenja 22, Rumenka,

Email: babic.milana@dzns.rs

Telefon: 021/6216-956

Timska sestra: Iboja Frank-Njari

Rođena sam 1980. godine u Novom Sadu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer stomatologija, 2007.godine. Nakon položenog državnog ispita , zaposlena sam u Dom Zdravlja „Novi Sad“ na određeno vreme kao polivaletni stomatolog u trajanju od godinu dana. Radni staž sam nastavila u privatnoj praksi sve do 2013. godine, kada se vraćam u Dom Zdravlja“Novi Sad“ gde sam isključivo radila sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Od 2016. godine radim u ambulanti Rumenka. Aktivno učestvujem na mnogim kongresima i simpozijumima. Član sam Stomatološke Komore Srbije. Udata sam, majka jednog deteta.