• dr Milana Matić Rafai
  • doktor stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: O.Š. "Prva vojvođanska brigada",

Adresa: Seljačkih buna bb, Novi Sad,

Email: matic.milana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Jovana Pavlica

Rođena 1977. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu odsek Stomatologija u Novom Sadu 2004. godine. Član Stomatološke komore.