Izabrani lekar

  • dr Milanka Mijatović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kać,

Adresa: Kralja Petra 8, Kać,

Email: mijatovic.milanka@dzns.rs

Telefon: 021/6213-011, 021/6211-542

Timska sestra: Snežana Delić

Rođena sam 1970. godine u Novom Sadu. Završila sam Medicinski fakultet u Novom Sadu 1997. godine. Nakon obaveznog lekarskog staža i položenog državnog ispita zaposlila se u Domu zdravlja „Novi Sad“ 04.01.1999. godine u ambulanti u Kaću, gde i sada radim.