Izabrani pedijatar

  • dr Milena Jovović
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Vase Stajić,

Adresa: Vase Stajića 5, Novi Sad, Srbija,

Funkcija: Šef odeljenja specijalista

Email: jovovic.milena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-351

Timska sestra: Ljiljana Kurilić

Rođena sam 1967. godine u Novom Sadu gde sam završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1992. godine. Nakon toga zasnovala sam radni odnos na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde sam 2002. godine završila specijalizaciju iz pedijatrije. U Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ zaposlena sam od 2003. godine, a radim u školskom odeljenju na Novom Naselju. Udata sam i imam dvoje dece.