Izabrani lekar

  • dr Milica Marković
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Email: markovic.milica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-582

Timska sestra: Bojana Cekić

Duže odsustvo