Izabrani lekar

  • dr Milica Miljatović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: miljatovic.milica@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 103

Timska sestra: Olivera Dobrić